Medlemskontingent.
Det koster 50 kr. for hele året 2019 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514          

 

 

 

Torsdag den 3. januar 2019 kl. 14: HUSKER DU?

Der bliver vist 50 billeder på det store lærred, og arkivets gæster opfordres til at hjælpe med at sætte navne på uidentificerede personer og steder. Der serveres gratis kaffe og kage.   -  Under kaffebordet fortæller Lis Schulz om Vinum Teglværk og arbejdere på teglværket.

Deltagelse koster 10 kr. for medlemmer og for ikke medlemmer 40 kr.

 

 

Lørdag den 19. januar kl. 14: Foredrag ved Svend Åge Jacobsen, Haderslev.

Han fortæller om Dagmar Riis, hendes far Nis Hansen Gaarde og deres liv i Tanganyika.

Dagmar Riis var lærer ved Lovrup Skole indtil den lukkede i 1963. Derefter var hun lærer ved Døstrup Skole, indtil hun gik på pension.

Deltagelse koster 10 kr. for medlemmer og for ikke medlemmer 40 kr.

 

Torsdag den 7. februar kl. 14: HUSKER DU

 

Torsdag den 7. marts kl. 14: HUSKER DU

 

Torsdag den 21. marts kl. 19: Generalforsamling med snitter og vin. Gratis hyggeaften for medlemmer.

 

Torsdag den 4. april kl. 14: HUSKER DU

Maj – landsbyvandring. Dato og sted endnu ikke fastsat.

Juni – vandring på kirkegårdene. Datoerne endnu ikke fastsat. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne