AFLYST
KIRKEGÅRDSVANDRING i anledning af 100 året for genforeningen den 15. juni er aflyst.

 

Medlemskontingent.

Det koster 50 kr. for hele året 2020 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514

Vi glæder os til at se jer, når Corona-faren er forbi 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne